Valsts: Латвия Valoda: Latviešu Valūta: EUR
Латвия LV
Латвия LATVIEšU

Mainīt reģionālos iestatījumus

Mainīt valsti

Mainīt valodu

Mainīt valūtu

Saglabāt
Valsts: Латвия Valoda: Latviešu Valūta: EUR
Латвия LV
Латвия LATVIEšU

Mainīt reģionālos iestatījumus

Mainīt valsti

Mainīt valodu

Mainīt valūtu

Saglabāt

Privātuma politika

365SUPPS.EU apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Lūdzu, iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai jūs zinātu, kāpēc un kā mēs vācam jūsu datus un kā mēs tos izmantosim.
Kad apmeklēsiet mūsu vietni pirmo reizi, mēs lūgsim jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs apstrādājam jūsu konta datus. Konta dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē (darījuma dati). Darījuma dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.

Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai parakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai (ziņojumapmaiņas dati). Ziņojumapmaiņas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu jums atbilstošos ziņojumus un jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Tāpat, ja jums nav iebildumu, mēs varam apstrādāt ziņojumapmaiņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar klientiem.

Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtāt (korespondences dati). Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un mūsu darbiniekiem.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs esam tiesīgi kopīgot jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus jebkurai no mūsu grupas sabiedrībām (tostarp mūsu meitas sabiedrībām un kontrolējošajai sabiedrībai, un citām tās meitas sabiedrībām);
Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.
Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.
Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.
Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:
konta dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);
darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;
ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);
korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.
Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem.

INFORMĀCIJA PAR MĀRKETINGA PAZIŅOJUMIEM

Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju palīdzētu jums apskatīt un atrast mūsu preces.

Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas jebkurā laikā. To varat izdarīt šādi: Noklikšķinot uz "atteikšanās" saites jebkurā e-pasta ziņojumā; Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu: info@365supps.eu.

Ja jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, mēs atjaunināsim jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk jūs šādus paziņojumus nesaņemsiet. Atteikšanās no mārketinga paziņojumu saņemšanas nenozīmē, ka tiks pārtraukta saziņa par pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar pasūtījumu atjauninājumiem.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.

2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.

3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: a) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; b) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; c) jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; d) apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: a) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; b) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai c) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

4. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: a) jūs apstrīdat personas datu precizitāti; b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; c) mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; d) jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas datu glabāšanu. Taču mēs to apstrādāsim tikai: a) ar jūsu piekrišanu; b) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; c) lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības; vai d) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.

5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs iebilsts pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.

8. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir: jūsu piekrišana; vai līguma izpilde vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības no mums saņemt jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības. 

9. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei.

10. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS

Sīkfaili ir maza informācijas pakete, kas tiek glabāta jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, kad apmeklējāt noteiktas vietnes,tostarp mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes parasti izmanto vietnes, lai uzlabotu lietotājasaskarni, ļaujot šai vietnei "atcerēties" jūs vai nu jūsu apmeklējuma laikā (izmantojot sesijas sīkfailu, kas tiek dzēsts, kad pārlūkprogramma ir aizverta), vai atkārtotiem apmeklējumiem (izmantojot "pastāvigu" sīkfailu).

Mēs neizmantojam sīkfailus, lai saglabātu jūsu personisko informāciju.

Mūsu vietnē tiek izmantoti šadi sīkfailu veidi:
a) Sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietņu funkciju pienācīgu darbību (stingri nepieciešamās sikdatnēs). Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas. Tie ir pazīstami kā "pirmās puses" sīkfaili. Bez šīm sīkdatnēm nevarat nodrošināt tādus pakalpojumus kā atbilstoša satura ieklaušana, pamatojoties uz jūsu ierīces tipu.
b) Sīkfaili, kas ļauj analizēt vietnes izmantošanu (analītiskās sīkdatnes). Šie cookie faili sniedz informāciju par to, kā apmeklātāji izmanto vietni,lai mēs varētu analizēt satiksmes un saprast, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Šim nolūkam mēs izmantojam sīkfailus, ko izsniegusi trešā puse, Google Analytics (cookie "Trešās puses").  Google Analytics izmanto savus sīkfailus. Šie sīkfaili nesavāc informāciju, kas identificē apmeklētaju. Visa šī sīkfailu savāktā informācija tiek apkopota un tāpēc ir anonīma. To izmanto tikai, lai uzlabotu vietnes darbu.
c) Funkcionālās sīkdatnes. Šie sīkfaili ļauj mūsu vietnei atcerēties izvēlēto (piemēram, reģionu, kurā atrodas) un vairāk nodrošināt uzlabotās personīgaās funkcijas. Šie sĪkfaili tiks izmantoti arī, lai atcerētos veiktās izmaiņs tekstā izmēram, fontiem un citām tīmekļa lapu daļām, kuras jūs varat pielāgot. Tās var arī izmantot, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus. Šo sīkfailu apkopota informācija var būt anonīma un tās nevar izsekot jūsu darbībai citu vietņu pārlūkprogrammā.
d) Sīkdatnes sociālajiem tīkliem. Šie sīkfaili ļauj registrētiem dažu sociālo tīklu lietotājiem tieši kopīgot noteiktu saturu mūsu vietnē un atzīmēt "Man patīk". Personas, kas pārstav sociālos tīklus, var arī savākt savus personas datus saviem mērķiem. Mūsu uzņēmumam nav ietekmes uz to, kā šīs personas, kas pārstāv sociālos tīklus, izmanto jūsu personas datus. Plašāku informāciju par sīkfailiem, ko noteikuši sociālie tīkli un viņu apkopotie dati, skatiet viņu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lietošanā.